Sterling Trader Pro

Sterling Trader Pro е професионална платформа за търговия с пълна функционалност, висока скорост на опресняване и бързо пласиране на поръчките. Това е multi-asset class професионална платформа, разработена от активни асет мениджъри и high frequency трейдъри. Получавате възможност за създаването на собствени
" hotkeys" и бутони за търговия с мишка.

Архитектурата и езиковият код Ви гарантира превъзходна скорост. Платформата предоставя Direct market Access към повечето ECN и Dark Pools и други " broker supported systems".

 • Възможност за пълно персонализиране на работното пространсто
 • Качествени графики и индикатори
 • Новини и сигнали
 • Пълен достъп до Level 2
 • Възможност за маркиране на конкретни маркет мейкъри в Level 2
 • Pre & Post-trade алокейти
 • DMA, ECN or Dark Pool
 • създаване на бързи команди, чрез клавишни комбинации
 • Имбаланси
 • Лочлисти, филтри и др.

Sterling Options Trading

Sterling Trader® Pro provides the powerful options trading tools required by professional options traders worldwide, including both single-leg and complex options order functionality.

OPTIONS CHAIN
 • See every strike price for calls and puts for a specific underlying symbol
 • Highlight in-the-money options for faster decision making
 • Calculate greeks and volatility
OPTIONS ORDER ENTRY
 • Level 2 style window showing the best bid/ask of each exchange
 • Track the underlying stock’s current statistics at the same time
 • Link to options chain for quicker order entry changes and analysis
COMPLEX OPTIONS ORDER ENTRY
 • Eleven pre-configured, complex options spreads available (including Butterfly, Calendar,
 • Covered Calls, Iron Condors and Straddles)
 • Fully configurable spread order entry