Фондовият пазар за начинаещи

Все повече хора се интересуват от начини за съхранение на спестяванията. Особено в моменти на ниски лихвени проценти, инвестирането в различни видове активи се превръща в атрактивна възможност с големи перспективи. Създаването на портфейли или дори закупуването на малък дял от просперираща компания е един от най- добрите начини да увеличаваме спестяванията си без това да ни коства целодневна ангажираност. Може би най-подходящото място за подобен тип инвестиции е фондовия пазар в САЩ. Той предоставя огромно разнообразие от акции, ETF, облигации, привилигировани акции (preferred stocks) и др.

На първо място, за да може човек да се възползва от многообразието на тези пазари е необходим подходящ достъп, условия и софтуер. За съжаление в България е направо невъзможно да си осигуриш необходимото, затова термини като “Direkt Market Access” (DMA) звучат почти апокрифно. Фокусът пада върху непрофесионални, евтини, дори безплатни програми, а инструментите, до които получавате достъп са безкрайно малко и предимно CFD, което от своя страна означава, че нямате достъп до борсите и реалните активи. Предлагат се ограничен брой CFD върху акции на много популярни компании. Често цената на тези акции е над $150, а средно дневното отклонение на цената е няколко долара, това ги прави високо рискови за инвестиране и в същото време твърде скъпи. Търговията на фондовия пазар за начинаещите трейдъри може да изглежда опасна и загадъчна – множество графики, таблици, прелитащи и мигащи числа и неизвестни термини. За да помогнем на начинаещите трейдъри сме подготви списък с основните понятия, които се използват от борсовите играчи, и които е възможно да срещнете в анализите за фондовите пазари. В списъка ще откриете основните термини, които е необходимо да научите като начало:

Day High – между трейдърите е извеснтно още като “Хай”(висок/връх). Терминът се използва за най-високата цена на актива за текущия ден.

Day Low – както и при Day High, се използва само “Лоу” (нисък/дъно). Означава най-ниската цена за деня на даден актив. На снимката сме заградили информацията в Level 1, тя ни показва най-високата и най-ниската достигана цена за текущата сесия.

Consolidation – консолидация, застой. Използва се за активи при които няма промяна в цената продължително време. Пример: акцията на Apple – “AAPL” се намира в консолидация през последните 5 търговски сесии, като сделки се сключват в рамките на 15 цента от $195,50 до $195,65.

Breakout – ситуация при която цената пробива конкретно ниво на съпротива/подкрепа.

Bid (Bid price) – максимална цена, по която трейдърите са готови да купуват.

Ask (Ask price) – минимална цена, по която трейдърите са готови да продават.

ECN (Electronic communication network) – автоматизирана електронна система за осъществяване на покупко-продажба на активи на фондовата борса. Повече за ECN можете да прочете тук.

EPS (Earnings Per Share) – доход на акция. Това е съотношение на печалбата на компанията след разходи и данъци разпределена на всички акции.

Gap – Гап, закъснение или прескачане, липса на котировки и извършени сделки в някакъв диапазон. Когато до публикуването на конкретна новина за дадена компания акцията струва 15 долара и след публикуването цената вече е 20 долара, то тогава имаме гап 5 долара. В диапазона от 15 до 20 долара не са извършвани сделки. (виж снимката отдолу)

Limit order – заявка с конкретна цена по която искаме да се изпълни нашата сделка.

Long – дълга позиция, покупка на даден актив с очаквания за получаване на печалба след неговото поскъпване.

Short – къса позиция, продажба на даден актив (взет на заем от брокера) с очаквания за поевтиняване и реализиране на печалба от извършената операция.

Offer – същото като ASK

Print – оповестяване на детайлите по сключена сделка, цена, количество, ecn, дата и час. Само трейдъри с директен достъп до пазара могат да виждат принтовете (тоест да виждат всички сделки на борсата). Те играят изключително ключова роля при взимането на решение за покупка/продажба или short при дневната търговия или скалпинга. (виж снимката отдолу)

Position – позиция, отворена позиция имате, докато притежавате акции.

Range – обхват, диапазон на ценови канал. Ясно изразени граници в движението на цената на даден актив. (виж снимката отдолу)

Share/Stock –  Акция.

Spread – спред, разликата между цена купува и цена продава.

Stop Loss – защитен ордер, който затваря позицията автоматично, ако цената е тръгнала в неблагоприятна посока за нас и е достигнала определено ниво, което сме задали.

Trend – тенденция, направление. Посока на цената (нагоре, надолу хоризонтално).

Time frame – времеви период. Графиките на цената се построяват посредством японски свещи или барове. Всеки бар/свещ може да означава определен период. Ако виждаме на екрана 50 бара/свещи и сме избрали времеви период от 1м, то ние виждаме движението на цената за изминалите 50 минути. Ако времевия период за тези 50 бара/свещи е 1ч., то ние виждаме движението на цената за последните 50 часа и така нататък. Всяка платформа за търговия, дори и най-обикновените предлагат голям избор от времеви интервали. Опитните трейдъри най-често следят 1м, 15м, 1ч, 1D (дневна графика, където всеки бар/свещ представлява един ден).

Momentum – краткосрочен етап в цената на акция при активно и бързо движение с увеличаване на обема. В такива случаи активността на пазарите се увеличава съществено. И тук ще допълним, че трейдърите, имащи достъп до принтовете могат да виждат в реално време как и с колко се увеличават обемите, още преди да са отразени от графиката.

Slippage – слипидж. Наблюдава се при ниска ликвидност на даден инструмент, “Прескача цената”. Пример: имаме стоп лос на сделка при $35.00, в последствие ордера се е изпълнил на $34,95 , разликата от $0,05 се явява слипидж.

Level 2 (market depth) – левел 2 или дълбочина на пазара се нарича достъпа до всички обявени количества за покупка или продажба на всяка отделна цена и за всеки отделен ECN или маркет мейкър. Левел 2 видим, само за трейдърите, разполагащи с директен достъп до пазарите и съответния софтуер, като Lightspeed или Sterling trader.

Short squeeze – ситуация, при която цената на акцията или друг борсово търгуван инструмент се покачва заради намаляването на обема на заявките, които са поставени в Level 2.  В същото време търсенето на търгувания инструмент нараства. Short squeeze се предизвиква от активирането на стопзагубите на трейдъри, които държат short на дадена акция. Когато цената премине дадено ниво на съпротива и активира стопзагубите те се превръщат в пазарни покупки, а те от своя страна избутват цената нагоре.

Pump and Dump – (напомпване на пазара) тактика на недобросъвестните трейдъри, която се състои в изкуственото покачване на интереса към дадени акции, които са купени предварително от същите трейдъри с идеята да ги продадат на  слабо информирани купувачи при значително по-високи цени. На графиката по-долу си личи изключително ясно за какво става дума. От $4 до $22 за няколко дни, параболично покачване без конкретна причина. Не след дълго цената обратно се връща към старите нива и дори по-ниско.

Buying Power (BP) – това е покупателната способност на трейдъра. С други думи, това е сумата с която разполага всеки трейдър за извършване на операции с неговата платформа. За всеки трейдър Buying Power (BP) може да е различен в зависимост от неговия опит и начин на търговия.

Premarket – Това е времето преди официалното отваряне на фондовата борса. Активността по време на “premarket” не е голяма, но опитните трейдъри могат да наблюдават за разлика в поръчките листвани в Level 2 и по този начин да предвидят с голяма точност на къде ще отиде цената след отварянето на официалната сесия.

Postmarket – Това е времето, през което се сключват сделки след приключването на борсовата търговия. Много от трейдърите не пренасят позициите си за следващия ден и ги затварят на Postmarket. Понякога се използва и за търговия, особено, когато дадена компания се отчита веднага след затваряне на основния пазар.

Кога работи фондовата борса?

Търговията на фондовата борса в САЩ протича в строго определено време, за разлика от денонощния пазар на ForEx. Това време се нарича “Търговска сесия”. Американската търговска сесия е от 9:30 до 16:00 местно време (Ню-Йорк). Ако се намирате в часови диапазон GMT +3 (София) то търговската сесия ще има следното работно време:

14:00 Премаркет – възможност за изпращане на ордери, но само, чрез специални маршрути.

16:30 Откриване на сесията: начало на търговската сесия

23:00 Закриване на сесията: край на търговската сесия

до 00:00 Постмаркет

Горе изложената информация е изключително базова има още много други неща, които трябва да се знаят, не само термини, но и механизмът, по който работи фондовия пазар. Ако имате интерес относно трейдинга на щатски фондови пазари не се колебайте да се свържете с нас, като ни изпратите запитване или направо ни позвъните.

4 thoughts on “Фондовият пазар за начинаещи

  1. За какво трябва да следа за да видя в каква посока ще тръгне XAUUSD

    1. С какви суми търгувате? Бихте ли ми разказали за вас, от къде сте тръгнали, сега какво сте постигнали? С какво се занимавате през свободното си време?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *