Компаниите в S&P 500 могат да понижат приходите си в първия квартал.

Ръстът на печалбите при компаниите от S&P 500 в последния квартал за миналата година изглеждат малко  по-добре от очакваните, но прогнозите за първото тримесичие вече не са така разнопосочни и шарени. Текущият тримесечен период видимо ще стане първия квартал, в който се забелязват понижения в темпа на растеж за последните три години.

Около две трети от компаниите в индекса S&P 500 съобщиха за своите финансови резултати в предходния петък 8 февруари. При това средния ръст на показателя EPS се е увеличил на 13,3% от 12,4% за една седмица и с цели 10,6% от началото на отчетния сезон съгласно данните от FacSet. От 11 сектора в S&P 500 ръст в EPS са отбелязали 8 от тях.

Текущата оценка на ръста за печалбата е много по-малко от средния показател, който се явява 25,5% за първите три квартала на миналата година. Ако тенденцията се запази, това ще представлява най-слабия ръст от третата четвърт на 2017-та година. За първи път от тогава ръста няма да е обединен: сектора на комуналните услуги се явява единствен от 11-те сектора в S&P 500, който, както се очаква ще съобщи за понижаването на печалбите.

Кое може да бъде по-тревожно за инвеститорите, това е оценката за измененията на печалбата от акция за първата четвърт на тази година, а тя се влошава до -1,9% от 0,9% за предходната седмица. Това е доста рязко изменение в сравнение с ръст от 1,9% от 11 януари и 6,7% от 30 септември 2018 година.

Ако станем свидетели на подобен спад, то това ще е първия от втория квартал на 2016-та година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *