Индексите в САЩ отчетоха ръст спрямо миналата седмица.

Американските индекси в петък отвориха с уверен растеж и практически цялата търговска сесия премина в положителна нагласа. Dow Jones изглеждаше най-добре спрямо другите индекси и завърши с растеж от 1.8%. Всички 11 сектора в S&P 500 затвориха на зелено. Лидерите бяха във финансовия сектор и енергийните компании. В заключение можем да отбележим, че индексите затвориха с ръст от 2.5%-3% за изминалата седмица.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *