Forex или валутен ETF на USD, EUR и други валутни двойки?

ETF предоставиха достъп до трудно достъпни ъгълчета на пазара, включвайки чуждестранни акции, суровини, алтернативни активи и др. Интересът на трейдърите и инвеститорите към валутния ETF расте и това е нормално, тъй като те улесняват задачата значително с това да излезете на валутния пазар.

Как работят валутните ETF

Валутните ETF се възпроизвеждат от измененията на котировките при валутите търгувани на международния валутен пазар или още познат като Форекс (ForEx) в съотношение към американския долар (USD) или кошница от валути.  Това се получава благодарение на използването на паричните депозити, например, задържането на еврото или швейцарския франк, а също и някои производни финансови инструменти, като фючърси, суап-договори и др. за формирането на такъв ETF.

Ако смятате, че еврото или друга активна световна валута или дори кошница от валути ще поскъпнат или поевтинеят спрямо долара, то валутните ETF-и могат да Ви помогнат да извлечете изгода от това. При покупката на такъв ETF вие се надявате на поскъпване на дадената валута, а при къси продажби на нейното падане. Това е бърз метод за печалба от движението на валутните пазари използвайки сметката си на фондовия пазар в САЩ.

В какво е разликата?

Съществуват два основни вида ETF: такива, които възпроизвеждат орпеделена валута към американския долар – това са така наречените прави аналози на доларовите валутни двойки. Втория вид са валутни кошници, които се отнасят към американския долар – това вече са по-скоро инструменти за портфейлна търговия.

За пример ще разгледаме ETF, който е специализиран на една валутна двойка. CurrencyShares Euro Trust (FXE A) – този ETF отразява движението на валутната двойка EUR/USD. На рисунката са изобразени графиките на въпросния ETF и на валутната двойка EUR/USD (в лилаво) за период от 8 месеца. Вижда се ясно, че практически има 100% корелация.

По-нататък ще разгледаме ETF, който отразява кошница от валути, такъв като Dreyfus Emerging Currency Fund (CEW A). ЕТF-ът се състои от валути на държави с развиваща се икономика, тясно свързани с американския долар. Конкретният ETF  дава възможност да за търговия с щатския долар на широк фронт.

ETPs (exchange-traded-products) – ETF специализиран върху валутите. В таблицата са показани ЕТP на една валута.

ТикерВалутаКомисион
(FXE A)Euro0.40%
(FXY C+)Japanese Yen0.40%
(FXA A-)Australian Dollar0.40%
(FXC A)Canadian Dollar0.40%
(CYB A+)Chinese Yuan0.45%
(FXF B+)Swiss Franc0.40%
(BZF A-)Brazilian Real0.45%
(FXB A-)British Pound0.40%
(ICN A)Indian Rupee0.45%
(FXS B+)Swedish Krona0.40%
(FXSG )Singapore Dollar0.40%

ETP върху кошници от валути.

ТикерСъставКомисионСтратегия
(UUPA)United States Dollar (Bullish) vs. Basket0.80%Купуват се само USD фючърсни контракти по отношение към останалите валути (в кошницата).
(CEWA)Emerging Currency0.55%Инвестиране във валути от развиващите се страни
(DBVA-)G10 Currency Harvest0.81%Кери трейд. Покупка на фючърси върху валути от страните в G10 с най-висок дисконтов процент, и дродажба на фючърсни контракти с най-нисък дисконтов процент.
(CCXB-)Commodity Currency0.55%Инвестиция във валути, свързани със стоки.
(ICI C)Currency Carry0.65%Кери трейд. Инвестирaт във високодоходни валути от G10 за сметка на заимстваните от нискодоходните валутни пазари на G10.
(AYTB-)Asia 80.89%Инвестират в 8 валути на страни от Азия.

Изводи

Различните ETP продукти предоставят на инвеститорите и трейдърите различни нива на риск и съответно различна възвръщаемост на инвестицията. Портфейлното инвестиране във валути (кошница от валути) теоретично трябва да са по-стабилни от колкото продуктите, които са съсредоточени върху една валута. Това не означава, че кошниците не са податливи на волатилност. Понякога тези валутни кошници могат да бъдат много изменчиви, особено ако произтичат някакви локални/регионални събитя или важни новини засягащи съответния регион. Един продукт не е по-добър от друг вид продукт, за това преди да изберете един или друг ETP трябва да внимателно да претеглите всички видове риск и да получите консултация от водещи специалисти и анализатори в сферата на трейдинга и инвестициите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *