ECN/ Darck Pools

Venue
Add Liquidity
Take liquidity
Outbound Shares
ARCA$0,0020-$0,0030-$0,0035
ARCA (OTCBB)$0,0025-$0,0030-$0,0030
Barclays LX-$0,0020-$0,0020N/A
BATS Y-$0,0018$0,0010-$0,0033
BATS Z$0,0020-$0,0030-$0,0029
BOSX-$0,0025$0N/A
CROSS+-$0,0025-$0,0025-$0,0025
CROSSFINDER-$0,0015-$0,0015N/A
EDGX$0,0020-$0,0030-$0,0030
EDGA-$0,0005-$0,0030-$0,0030
IEX$0$0-$0,0035
ITG AlterNet-$0,0015-$0,0015N/A
ITG Posit-$0,0017-$0,0017N/A
KNIGHT FAN$0,0022-$0,0029-$0,0029
KNIGHT COVERTN/A-$0,0020N/A
NASDAQ$0,0020-$0,0030-$0,0030
NASDAQ Hidden$0,0005-$0,0030-$0,0030
NASDAQ PSX$0,0018-$0,0035-$0,0035
NYSE$0,0013-$0,0031-$0,0031
PDQ ATSN/A-$0,0019N/A
*Отрицателните стойности в таблицата са цената за акция, която плащате при съответното действие към съответния ECN. Положителните стойности са цената за акция, която ECN ще Ви изплати при съответното действие. Пример: Акциите на компания XYZ се търгуват на цена 20.30 BID x 20.31 ASK. Ако купите 1000 акции, поставяйки BUY LIMMIT през ARCA на 20.30 или по-ниска цена, ARCA ще Ви изплати $2 "rebate" за "add liquidity" (1000 x 0.0020 = $2) Акциите на компания XYZ се търгуват на цена 20.30 BID x 20.31 ASK. Ако купите 1000 акции през ARCA по цена 20.31 или по-висока, ARCA ще Ви таксува $3 за "remove liquidity" (1000 x 0.0030 = $3). Акциите на компания XYZ се търгуват на цена 20.30 BID x 20.31 ASK. Ако отправите ордер за покупка на 1000 акции по цена 20.31 през ARCA, но ARCA не разполага с акции на тази тя ще препрати поръчката към друг ECN и ще Ви таксува за "outbound shares" 0.0035 за акция (1000 x 0.0035 = $3.50). За да разберете как да се възползвате оптимално от ECN системите и да намалите значително разходите си, прочетете статията ТУК. *В таблицата са представени само най-популярните ECN системи с най-висока ликвидност.