ECN: Какво е това?

Какво e ECN и как да се възползваме?

"Electronic communication network" е електронна система за осъществяване покупко-продажба на борсови инструменти. На кратко ECN. Това е локална мрежа, обединяваща всички електронни борси в САЩ и всички предложения за  покупко-продажба се събират в един център, той формира така наречения  — LEVEL II. Когато наблюдаваме LEVEL II на най-ликвидните инструменти в САЩ, може да станем разногледи. На една цена за дадена акция, предложенията за покупко-продажба са стотици от тези организации наречени ECN-и. И това са само видимите заявки, има още Dark pool, там ликвидността, към днешна дата, не е по-малка от тази в LEVEL II. Но за Dark pool ще говорим друг път. И така, ECN, от къде са толкова много и защо да не бъде само една единна система?  Конкуренция! Страна на свобода и възможности. За да разбереме по-добре какво е това ECN, ще обърнем внимание на руския пазар и на московската борса. Там има РТС и ММВБ, на двете борси се котират еднакъв набор от инструменти, но те не са свързани по между си, даже системата за комисиони е различна. Тоест, ние не можем да купим Газпром на РТС и да го продадем на ММВБ, няма единен регулатор и център за обработката на ордери/заявки, както е в САЩ. В разлика от московската борса на американската можем да купим акции на JPM през NYSE и да ги продадем през NASDAQ. Също така, за разлика от руския пазар, на американския можете да получите възнаграждение за извършване на сделки, тоест борсата/ECN ви плаща за да извършвате сделки чрез нея. Възнаграждението се нарича «рибейт» (от англ. rebate). Системите за изпълнение имат две възможности за извършване на сделки: добавяне на ликвидност (от англ. add liquidity) и отнемане на ликвидност (от англ. remove liquidity). Добавянето на ликвидност, е когато трейдъра дава заявка/ордер в LEVEL II на цена BID или по-ниска или на цена ASK или по-висока. Тоест сделката се извършва тогава, когато този ордер бъде изпълнен с помощта на пазарна заявка (вие обявявате, че желаете да закупите даден брой акции на съответната цена и чакате пасивно някой да Ви продаде и обратното за продажба). Отнемането на ликвидност е, така нареченото пазарно изпълнение, сделката се изпълнява по текущи котировки и се изпълнява веднага на пазарна цена. Поради това по-голямата част от ECN-те работят на принципа: купил си на пазарна цена – плащай ни, поставил си ордер – ние ти плащаме. Тоест  те плащат за добавяне на ликвидност и взимат комисиона за отнемане на ликвидност. Това е бизнес и както навсякъде, така и тук, привличането на клиенти е основното занимание. Тъй като голяма част от частните спекуланти и алготрейдъри предпочитат да купуват на пазарна цена, някои ECN системи предлагат обратното - изплащат рибейти за отнемане на ликвидност и взимат комисиони за добавяне на ликвидност. Има моменти, когато трейдърите пускат пазарни поръчки към даден ECN, в който няма достатъчно ликвидност, няма достатъчен брой акции (искаш да купиш 1000 през ARCA на цена 20.30, но там има само 100), за тези моменти е предвидена системата «раутинг» (англ. routing), която позволява да се изпрати остатъка от заявката към друг пазарен център, предлагащ акции на същата цена, но това действие на прехвърляне се таксува допълнително (такса "outbound shares" в таблицата "ECN такси"). Някои пазарни центрове (ECN) не предвиждат такива системи за раутинг, в такива случаи, ако ордера е взел всичката достъпна ликвидност от дадения център, той ще „покрие“ пазара, тоест BID ще бъде равен на ASK, а остатъка от ордера ще се изпълнява като лимитирана поръчка по правилата за добавяне на ликвидност, тоест с изплащане на рибейти. Големите брокери често разполагат със своя система за маршрутизация на ордери, това са алгоритми, които помагат за намирането на достаъпна ликвидност по текуща цена, някои от тях дори проверяват скритата ликвидност в Dark pool. Нашите платформи предлагат достъп до такива алгоритми. Сега ще направим по-подробен разбор на най-известните и достъпни ECN центрове. Ще започнем с тези, които изплащат рибейти за добавяне на ликвидност и ни таксуват за отнемане на ликвидност. Тези ECN е изгодно да се ползват както за отваряне, така и за затваряне на позиции с лимитирани поръчки - добавяйки ликвидност в LEVEL II. ARCA – един от най-ликвидните ECN, плаща за добавяне на ликвидност 0,0020 долара за акция и взима комисион за отнемане на ликвидност в размер -0,0030 долара за акция, има възможност за раутинг на остатъка от ордера към другите ECN. NASDAQ – този ECN присъства почти винаги при всички акции, изключително експлоатирана дестинация. Но в конретния ECN няма раутинг, което често води до «препокрит пазар» в LEVEL II, когато BID = ASK, изплаща за добавяне на ликвидност 0,0020 долара за акция, комисион за отнемане на ликвидност -0,0030 долара за акция. BATS Z – Доста ликвиден ECN, с възможност за раутинг, достъпен за всички трейдъри. Предлага рибейт за добавяне на ликвидност 0,0025 долара за акция, комисион за отнемане на ликвидност е -0,0030 доллара за акция. EDGX – ECN с възможност за раутинг, рибейт за добавяне на ликвидност  0,0020 долара за акция, комисион за отнемане на ликвидност -0,0030 долара за акция. EDGA  - ECN, заслужаващ особено внимание, има възможност за раутинг, за добавяне на ликвидност взима по -0,0005 долара за акция. За отнемане на ливидност също взима, но значително повече -0,0030 долара за акция. Следват центровете, които ни изплащащи рибейти за отнемане на ликвидност и ни таксуват за добавяне на ликвидност. BATS Y – изплаща рибейт 0,0010 долара за акция, при пазарно изпълнение (отнемане на ликвидност) в книгата BYX, добавянето на ликвидност в конкретния ECN струва на трейдъра -0,0018 долара за акция. NASDAQ BX – при отнемане на ликвидност изплаща рибейт от 0,0003 долара за акция, но да дочакаш този ECN в LEVEL II  и да отреагираш на време, не е лесна задача. При добавяне на ликвиднос ще платим -0,0035 долара за акция. CBOE CBSX – най-щедрия ECN, цели 0,0017 долара за всяка акция, но заедно с това и най-редкия ECN в LEVEL II вместе с тем и самая редкая в LEVEL II, често се среща в най-ликвидните книжа, такива като $BAC $SIRI $AMD $NOK $S $KEY  и др. За добавяне на ликвидност този ECN взима по 0,0018 долара за акция. Сигурен съм, че всеки втори вече си е пресметнал на ум, как може да изкарва пари само от рибейтите. Това е вярно, има няколко стратегии за скалпинг, които позволяват да се изпълнят нулеви сделки, т.е. да не получаваш нито един цент от цената на акцията, но да получаваш печалба от рибейтите. Това е начин да се заработват пари от самата инфраструктура на борсата, а не чрез анализ на ценовото движение. Разбира се, при този вид скалпинг става дума за обеми над 10 000 акции на сделка. Първия извод от всичко до тук е: ще бъде по-изгодно ако се поставят  лимитирани ордери в LEVEL II  само през ECN, които изплащат рибейти за добавяне на ликвидност. Това предполага добре да се изучат възможностите и пътищата за пласиране на поръчки. Правилното използване на различните дестинации и ордери икономисва средно по 0,25 долара за 100 акции на всяка сделка. Например, имаме комисион на брокера от 0,005 долара за акция, изпълнявайки сделка по пазарна цена (покупка на ASK и продажба на BID), за една пълна сделка, трейдъра в крайна сметка ще заплати $1 долара за един минимален лот от 100 акции (купил-продал). Ако трейдъра получи позиция по заявка в LEVEL II и по същия начин я затвори, то икономията ще му бъде 0,5 долара за сделка или 1/2 от цялата брокерска комисиона. Ако обема на изтъргуваните акции за ден е 50 000 (а това е среден обем дори за начинаещ скалпър), то това ще ни спести 250 долара. И все пак трябва да знаем, че има ситуации, особено в скалпинга, където не е важна цената и рибейта, а самия трейд, който не трябва да се изпуска, в такъв случай, по-разумното е, да отворите позиция по текущи пазарни цени, от колкото да чакате изпъление на лимитирания ордер. От това става ясно, че ако добавите ликвидност в ECN от втората група, взимащи комисиона за добавяне на ликвидност, вие губите от таксата, но получавате по-бързо изпълнение и ще получите, не само скорост, но и допълнителни центове печалба. Логиката тука е проста: винаги ще се намерят трейдъри, които няма да чакат на опашката в lEVEL II за изпълнение на заявката и ще се стремят да получат позиции по пазарни цени., а тези трейдъри най-често използват онези ECN центрове, които изплащат рибейти за пазарно изпълнение (отнемане на ликвидност). Разбира се всичко това трябва да се съобразява бързо и да се реагира мигновено. За целта е нужно да настроите клавиатурата си много прецизно и да свикнете с комбинациите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *