Hot stocks за 13.11.2018

#HotStocks – горещи предложения  (13-11-2018).

Стратегия “Order Imbalance” 8:33 NY – $AAP -400 $EQT -55500 $TSN -600 $EB -1600
Стратегия “NYSE Intraday” – $BDC $PS
Стратегия “NYSE Earnings” – няма подходящи
Стратегия “Pump&Dump” – $PXS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *