Фундаментален анализ: оценка на акции – част 1

Тази статия се явява първата от поредицата материали за фундаментален анализ и неговата оценка на акции. Първо трябва да отбележим онези преимущества, които ни дава фундаменталния анализ.

 1. Сигурност в компанията, че не я заплашва делистинг (сваляне от борсовата търговия).
 2. Сигурност, че тя се развива и това може да доведе до ръст на цените на нейните акции.
 3. Сигурност, че не се явява длъжник.

Тоест, фундаменталния анализ е един вид застраховка на капитала инвестиран от нас. При съставянето на инвестиционен портфейл ние можем ясно да разберем какви са неговите перспективи и защо нашият портфейл може да надмине по доходност индекса S&P 500. Генерирането на доходност по-висока от тази на индекса се нарича генериране на алфа.

Какво не ни дава фундаменталния анализ:

 1. Разбиране за това, къде ще се намира цената след седмици или дори месеци.
 2. Разбиране за това, колко силно уязвима е спрямо падането на индекса S&P

В заключение: без фундаменталния анализ е невъзможно инвестирането, защото излагате капитала си на риск. Все пак една компания, която се явява длъжник, може много бързо да претърпи спад в цената на нейнити акции в случай, че трябва да привлече нови капитали под формата на заеми. Компания, която не генерира печалба може да отвори с дълбок «gap down” след даден финансов отчет.

За начало, трябва да отбележим ресурсите, които ще ни помогнат в изучаването на въпросната тема:

 1. www.investopedia.com – енциклопедия за финанси, в нея практически можете да откриете цялата информация за финансовите пазари.
 2. www.morningstar.com – отличен сайт за фундаметален анализ и отчети, с който ще работим.

Стойността на компанията се сформира от 3 основни разпоредби/пера/

 1. Капитал
 2. Дългове
 3. Бъдещи печалби

Например, ако компанията няма капитал, това няма до позволи ръст на цената, докато тя не го набере.  Ако в близко бъдеще в компанията могат да възникнат дългове, които компанията не е в сила да изплати, това ще доведе до заеми, а те ще се отразят негативно на нейната репутация. Ако компанията генерира стабилни приходи, но в предстоящите две години се очаква спад, това ще накара много инвеститори да продадат акциите си, което от своя страна ще доведе до спад на цената на акциите ѝ.

На всичките три казуса можем да получим частични отговори, проследявайки следните три отчета.

 1. Income Statement
 2. Balance Sheet
 3. Cash Flow

За да ги разгледаме ще използваме компанията Macy’s Inc (M)

Income Statement това е отчет за приходите и разходите. Той може да ни отговори на такива въпроси, като: каква е печалбата на компанията, текущ марж, себестойност на продукцията, нетна печалба. Тоест, този отчет се движи от Revenue (приходи; продажби) и на всяка крачка се приспадат разходите свързани с дейността на компанията, докато накрая не остане чистата доходност на една акция(EPS).

Balance sheet това е балансов отчет. Той ще ни отговори на въпроси свързани с дълговете на компанията. Ще ни покаже какви активи (Assets) има в компанията, колко много дългове (Liabilities) има, краткосрочни и дългосрочни. Също така ще ни покаже разликата между активи и пасиви, с други думи ще видим собствения капитал на компанията (Equity).

Cash Flowотчет за движението на паричните потоци. В него са оповестени максимално подробно паричните потоци, които възникват непосредствено от бизнеса на компанията (Operating Activities), от инвестиции, които провежда компанията (Investing Activities) и потоци, които възникват заради заемите (Financing Activities).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *