Сезонът на отчетите при фондовите пазари

Сезонът на отчетите – какво е това?

Четири пъти в годината компаниите, които са листвани на щатски фондови пазари се отчитат в определена последователност за финансовите показатели на изминалата четвърт от финансовата година или така наречените “квартал”-и (Quarter). Заедно с отчетите може да се появи допълнителна информация, перспективи, препятствия, изменения и планове. Различните рейтингови агенции провеждат собствено оценяване на компаниите, променят и публикуват рейтинги до и след отчечтите, а на това обръщат внимание големите инвеститори и фондовете. Тази информация се намира в свободен достъп и в периода на отчетите се явява необходимото “гориво” за движението на пазара.

Как работи това?

На 11 юли 2018 година излиза отчета на компания Fastenal Company -FAST, преди отварянето на борсата (9:30 местно време). Основните показатели са били по-добри от очакваните. EPS (Earnings Per Share) се е очаквал да бъде 0,45$, но се оказал 0,46$. Печалбата, която са очаквали от компанията е на стойност $986 млн. а са отчетени $1,04 млрд. Преди отчета, една акция се е търгувала на стойност от $50, а в деня на отчета след отварянето на борсата цената на акцията достигнала $56. При търговия с минимален обем или 1 лот (тоест 100 акции), печалбата е могла да бъде над 500$.

Кога се случва?

Неофициалната дата за началото на публичните отчети се смята денят, в който се отчита компанията Alcoa Corporation тикер AA [NYSE]. Във втория квартал (Q2) компанията се отчете на 18 юли, за третия квартал (Q3) компанията се отчете на 18 октомври.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *