Отчети за тримесичие на Intel, Western Digital и Starbucks

На 24 януари компанията Intel Corp. (NASDAQ: INTC) оповести отчета си за последната четвърт(квартал) на 2018 година. Данните бяха следните, печалба в размер на $5.2 млрд, което се пада по $1.12 на акция. За сравнение, минлата година през същия период компанията е отчела загуби в размер на $687 млн. или 15 цента на акция. Приходите за отчетния период достигат $18.66 млрд. докато миналата година за същия период, компанията отчете приход от $17.05 млрд. От Intel Corp. (NASDAQ: INTC)  прогнозират печалба от 87 цента за акция за първата четвърт на 2019 година.

Компанията Western Digital Corp. (NASDAQ: WDC) съобщи за печалба в размер на $487 млн. или $1.68 за акция. За сравнение, през миналата година за същия отчетен период компанията е отчела загуба в размер на $823 млн. или $2.78 на акция. Постъпленията за отчетния период отбелязват спад, достигайки до $4.23 млрд от  $5.34 млрд.

Starbucks Corp. (NASDAQ: SBUX) оповестиха печалба от $761 млн. което е в размер на 61 цента за акция. Преди една година, компанията отчете печалба от $2.25 млрд. което се явява EPS от $1.57 за акция. Оперативната печалба е 65 цента за акция при постъпления от $6.5 млрд.

Тук може да откриете календар на отчетите Earnings Calendar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *